Mühendislerimizi arayın

Pratik ve Detaylı Radyatör Hesabı Yöntemleri
Pratik ve Detaylı Radyatör Hesabı Yöntemleri

Pratik ve Detaylı Radyatör Hesabı Yöntemleri

Herkesin bildiği üzere mühendislik disiplininin olmazsa olmazlarından biri hiç şüphesiz hesaplama yapmaktır. Pratik bir şekilde radyatör hesabı nasıl yapılır sorusuna açıklık getirmek gerekir.

Isıtma sistemi için tesisat elemanlarının doğru bir şekilde seçilmesi gerekir. Bu yüzden de mühendislik hesaplamaları yapılarak en doğru sonuca ulaşmak istenmektedir. Radyatör hesabı yapılırken her ortam için ayrı ayrı cetvellerin doldurulması şarttır
radyator-hesabi-nasil-yapilir-01

Radyatör Seçimi İçin Detaylı Bilgiler

 • Kullandığınız eviniz için ideal radyatör boyu ve sayısı ısınma açısından çok önemli bir yerdedir.
 • Radyatörlerin sayısı kombi cihazınızın parformansıyla aynı orantıda olması gerekir.
 • Kullanıcağınız radyatör hesabını eğerki yapmayı bilmiyorsanız bir bilenden yardım almanız oldukça faydalı olucaktır.

Bu cetveller;

 • Isı kaybı hesabı cetveli,
 • radyatör ve teferruatı hesabı cetveli,
 • kayıp değerleri hesabı cetveli,
 • boru hesabı cetvelidir.

Isı Kaybı Hesabı Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Radyatör hesabı yapılırken bazı şartlara ve durumlara dikkat edilmelidir. Isı kaybı hesabı yapılan hacmin yönü, duvar-döşeme kalınlıkları, dış duvar-döşeme-pencere alanları göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmalıdır. 

Radyatör ve teferruatı hesabı cetveli, hangi aşamada kullanılır diye sorabilirsiniz. Bu cetvel çeşidi genellikle radyatör hesabı yapılan hacmin ısı kaybı hesaplandıktan sonra kullanılacak olan radyatörleri seçme aşamasında ve mimari proje üzerinde yerleştirme aşamasında kullanılır. 

Özel direnç olarak da bilinen kayıp değerleri tablosunda genel olarak; dirseklerde, S parçalarında, borularda, ayrılmalarda vb. çeşitlerde suyun akışını zorlaştırarak basınç kaybına neden olan kayıplar hesaplanmaktadır. 

Son olarak bahsedilen boru hesabı cetvelinde ise daha farklı hesaplamalara yer verilmektedir. Cetvelin doldurulması sırasında ilk yapılması gereken şey sistemdeki her boru parçasını numaralandırmaktır. Daha sonra numaralandırılan her boru parçasından geçen ısı miktarları, hızı, uzunluğu, sürtünme katsayısı gibi parametrelerle cetvel teker teker doldurulmaktadır. 

Kısacası radyatör hesabı (ısı kaybı hesabı) yapılırken dikkatli ve hassas olunması gereken birçok nokta bulunmaktadır. Pratik radyatör hesabı için belirlenen kriterler üzerinden ortalama değerler hazırlanmıştır ve hesaplamalar bu değerler üzerinden yapılmaktadır. 

 Pratik Radyatör Hesabı – I 

Bu pratik radyatör hesabında göz önüne alınması gereken iki nokta vardır. Bunlar; bölge ısı kaybı katsayıları ve bina durumudur. Bahsedilen bu iki önemli nokta baz alınarak hesaplama  yapılmaktadır. Radyatör hesabı yaparken izlenilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. 

İlk adım: Radyatörün-diğer bir değişle ısıtıcı elemanın- tesis edileceği oda alanı ve oda yüksekliği hesaplanır.

İkinci adım: Oda hacmi (m³) başına; 1.bölge:30 kcal/saat, 2.bölge: 45 kcal/saat, 3.bölge:60 kcal/saat olarak ayrılmıştır. Bu üç farklı bölge değerleri ısı kaybı yapılacak dairenin bölge durumuna göre seçilmektedir.

Üçüncü adım: Eğer ısıtılacak mekân teras, mahal bodrum ya da çatı katı ise yukarıda bahsedilen değerlere ek olarak 15 kcal/saat zam eklenmektedir. Çünkü tras, çatı katı, bodrum gibi alanların özellikleri diğer bölgelerden daha farklıdır. 

radyatör hesabı 1m 1800watt

Pratik bir şekilde radyatör hesabı yapmak istiyorsanız bununla alakalı olarak oldukça fazla ve birbirinden farklı sorular çözmeniz gerekebilir. Konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak örneklerden biri aşağıda verilmiştir.  

 Örnek-I

İstanbul’da 2. Bölgede bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki 5×5= 25 m² hacimli ve kat yüksekliği 2,8 m olan bir salonun radyatör hesabını yapınız. 

 1. Radyatörün kurulacağı alan: 5×5=25 m² Oda Hacmi: 25 × 2,80 = 70 m³
 2. 2.bölgenin ısı kaybı değeri: 45 kcal/h
 3. Isı kaybı: 70 x 45= 3150 kcal/h olarak sonuçlanır. 

Radyatör seçimleri, ısı kaybı hesabı sonucuna göre yapılmaktadır. Yukarıda verilen örneğin sonucunda 3150 kcal/h ısı kaybı olan bir oda için radyatör seçimi, üretici firmaların radyatör kataloglarına bakarak yapılmalıdır. 

Kombi çalışma sıcaklık aralığı ve istenilen oda sıcaklığı değerine göre radyatör seçimlerinizi yapabilirsiniz. Diyelim ki; X firmasında 22/PKKP/600 radyatör modeli sunuldu ve siz de bu radyatör modelini tercih ettiniz. 

radyatör hesabi dekaratif

Kombinin çalışma sıcaklık aralığını da 90-70 C olarak kullanmayı planlıyorsunuz ve ayrıca oda sıcaklığınızın da 20 C olmasını istiyorsunuz.  Az önce hedeflenen veriler doğrultusunda kataloglara baktığımızda 90-70 C sıcaklık aralıklarına sahip, 20 C oda sıcaklığında, 1 m radyatör 1978 kcal/h verim değerini görüyoruz.

NOT: Genel bir ortalama alınacağı zaman 1 metre radyatör 1800 watt enerji sağlayacak şeklinde hesaplanıyor.

Bu verilere göre radyatör boyunu belirlemek amaçlı yapılması gereken hesap; 3150 / 1978 = 1.59 m ‘dir.  Sonuç olarak 1,6 m 22/PKKP/600’lük radyatörün seçilmesi daha doğru bir tercih olacaktır. 

Radyatör Hesabı için Tavsiyeler

Radyatör hesabı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar:

 1. Yoğuşmadan kazanç sağlamak isterseniz kombi tipine göre çalışma sıcaklık aralığını düşük tutabilirsiniz. Kombi çalışma sıcaklık aralığını 90-70 C’den 70-55 C e düşürürseniz, radyatör verimi düşecektir. Dolayısı ile radyatör boyunuz da uzamış olacaktır.
 2. Evlerinizde ya da diğer yaşam alanlarında, radyatör alanı için pencere altları gibi ısı kaybının en fazla olduğu yerler  seçilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hesaplanan bu değerlerin, etrafı açık radyatörler için geçerli olmasıdır.

  Eğer radyatörlerin bir kısmının kapalı bir alana yerleştirilmesi planlanıyorsa  (radyatörün üstüne mermer koyma, radyatörü niş içine yerleştirme, radyatörü hasır kutu içine alma vb) hesaplamada kullanılan değerlere eklemeler yapılmalıdır.  Çünkü bu gibi durumlarda radyatörlerin ısı verimleri %80’e kadar düşebilir.

  Örnek verecek olursak; eğer bir radyatörün ön kısmında koltuk ya da masa bulunuyorsa ayrıca radyatörün üst kısmı pencere parapeti içerisinde kalıyorsa kapasiteyi % 15’ e kadar arttırmanız gerekecektir.  Bu arttırma oranı radyatöre engel olan sebeplere göre ve radyatörün konumuna göre değişmektedir. 
 3. Eğer imkânınız varsa radyatörlerin zemine yerleştirilmesi daha faydalı olacaktır.  Radyatörünüzü en ideal şekilde yerleştirmek istiyorsanız radyatör konumunun duvar açıklığı 4 cm, yerden yüksekliği de 6 cm olması yeterlidir.
radyatörlerin çapraz bağlanması

!!! Mühendis Yorumu: Radyatör bağlantıları ile ilgili önemli bir detay vermek istiyoruz. Radyatör bağlantılarının çapraz yapılması suyun dolaşımını geciktireceği için maksimum verim almanızı sağlayacaktır. Hesaplar doğru yapılsa dahi hatalı bağlantı tüm planları bozabilir, bu yüzden çapraz bağlantı yapılması önemli bir detaydır.

Pratik Radyatör Hesabı – II

Radyatör hesabı bu yöntemde tablolar yardımı ile yapılmaktadır.  Kısa zamanda daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz pratik bir yöntemdir.

Örnek- 1 :

Beş katlı bir binanın ara katında  (yani üçüncü katta), duvarlar normal izolesiz, tek cam, ve güney cephe daire için TABLO 1’e bakıldığında bu dairenin her hacmi için m³’e 50 Kcal ‘e ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
TABLO 2’de belirtilen Kcal/m3   sütununa bakarak 50Kcal/m3 yi seçeriz.  

40 kcal/m3Güney cephe, ara daire, çift cam, izole duvarlı daire
45 kcal/m3Doğu ve Batı köşe daire, ara kat, ısı cam, izole duvarlı daire
50 kcal/m3Doğu, Batı veya Güney cepheli ara kat, tek camlı daire
55 kcal/m3Çatı kat veya bodrum kat güney cephe, çift cam, izole duvar,
Çatı arası izocamlı veya Kuzey ara daire, Isı cam
60 kcal/m3Çatı veya bodrum kat, doğu veya batı cephe, Isıcam izole,
Çatı arası izole veya Kuzey ara daire, Tek camlı
65 kcal/m3Çatı veya bodrum kat, kuzey cephe, tek duvar,
Çatı izoleli, Tek cam
70 kcal/m3Çatı veya bodrum kat kuzey cephe, tek duvar,
Çatı arası izolesiz, tek duvar
Tablo – 1 Pratik Radyatör Hesabı

Bu sütun bize metrekareye göre dairenin ısı ihtiyaç cetvelini gösterir. Oturma odasının alanını hesapladığımızda 12 m2 sonucuna ulaşırız. Tablo 2’de yer alan 12 m2 satırı ile 50 Kcal/m3 ‘ün kesiştiği yer bize bu odanın ısı ihtiyacını verir. Verilen değerleri tabloda bulduğumuzda kesişen değer 1620kCal’dır.

Alan40
kcal/m3
45
kcal/m3
50
kcal/m3
55
kcal/m3
60
kcal/m3
65
kcal/m3
70
kcal/m3
4 m2430485540595650700760
6 m265073581089597510601140
7 m27608559451045113512351330
8 m286598010801195130014101520
9 m2975110012151340146015851710
10 m21080122013501490162017601900
11 m21190134514851640178519352090
12 m21300146516201790194521152280
13 m21405159017551940211022902470
14 m21515171018902090227024652660
15 m21620183020252235243026402850
16 m21730195521602385259528153040
17 m21835207522952535275529953230
18 m21945219524302685291531703420
19 m22055232023652835308033453610
20 m22160244027002980324035203800
21 m22270256528353130340536953990
22 m22380268529703280356538754180
Tablo – 2 Pratik Radyatör Hesabı

Son olarak TABLO 3/A’dan 1620kCal değerindeki ısıya karşılık gelen PKKP 600×800 mm olarak radyatör seçilir.

Radyatör
Tipi
400
mm
500
mm
600
mm
700
mm
800
mm
900
mm
1000
mm
1200
mm
1400
mm
1600
mm
1800
mm
PKKP 3005426808159501085122113571493190021722442
PKKP 40062578193710941250140615621875218725002812
PKKP 500723904108512661446162718082170253128933255
PKKP 6009151144137216001830205822872515320236594117
PKKP 80011811476177120662362265729523542413347235314
Tablo – 3A Pratik Radyatör Hesabı
(Panel Radyatör 80 °C)

Radyatör
Tipi
144
350
144
500
144
800
221
350
221
500
221
800
160
350
160
500
160
900
Dilim m20,150,210,320,230,320,480,1850,2550,44
Kcal/dilim73103154106148148223110180
Tablo – 3B Pratik Radyatör Hesabı
(Döküm Radyatör 90-70 °C – 20 °C Ortam Sıcaklığında kCal / m Değerler)

AL
300
AL
375
AL
450
AL
525
AL
600
AL
750
AL
825
AL
900
AL
1000
0,130,160,190,220,2630,3140,3440,3750,416
618395113127157168184205
Tablo – 3C Pratik Radyatör Hesabı
(Alüminyum Radyatör 90-70 °C – 20 °C Ortam Sıcaklığında kCal / m Değerler)

Pratik Radyatör Hesabı – III

Yıllık ortalama sıcaklıklar baz alınarak yapılan pratik radyatör hesaplarıdır.  Isıtılması planlanan alanların hacimleri için m3 bazında yaklaşık değer hesapları vardır. Tablolar yardımı ile istenilen alanın yıllık ortalama ısı kaybı hesaplanabilir. Isı kaybı hesaplarına göre radyatör seçimi gerçekleşir. 

oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı19283040
Ara Kat17252635
Bodrum Katı19283040
Yıllık Ortalama 3 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri
-3 oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı22304050
Ara Kat20283240
Bodrum Katı22303545
Yıllık Ortalama -3 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri
-6 oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı25334555
Ara Kat22303543
Bodrum Katı25334050
Yıllık Ortalama -6 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri
-12 oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı28385060
Ara Kat24343846
Bodrum Katı28384454
Yıllık Ortalama -12 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri
-21 oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı35456070
Ara Kat30404455
Bodrum Katı35455363
Yıllık Ortalama -21 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri

Yukarıda verilen üç farklı pratik radyatör hesabı başlığından da anlaşılacağı üzere, ısı kaybını ölçeceğiniz alanda hesaplama yapmadan önce radyatör seçmemelisiniz. Seçeceğiniz radyatörün size fayda sağlamasını istiyorsanız önce hesaplamaların doğru ve hassas bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu yüzden kalorifer petek hesaplamaları , radyatör kalori hesabı yaparken dikkatli olmalısınız. 

Ev Kullanıcıları için Basit Radyatör Hesabı

Şimdi sizlere genel bir hesaplama yönteminden bahsetmek istiyorum. Bu yöntem yukarıdaki bir çok detay yöntemine göre çok basit ve ev kullanıcılarının ihtiyacını giderek bir yöntemdir.

 1. Odanın metrekaresini hesaplayalım. Örnek olarak 30 m2 diyelim.
 2. 30m2 x 150watt = 4.500 watt
 3. 4500watt / 1800watt = 2,5 metre

Yani yukarıdaki hesaba göre 30 metrekare bir oda için 2,5metrelik bir radyatör koyduğumuz da rahat bir şekilde ısınacaktır.

Bu cetveller;

 • Isı kaybı hesabı cetveli,
 • radyatör ve teferruatı hesabı cetveli,
 • kayıp değerleri hesabı cetveli,
 • boru hesabı cetvelidir.

Isı Kaybı Hesabı Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Radyatör hesabı yapılırken bazı şartlara ve durumlara dikkat edilmelidir. Isı kaybı hesabı yapılan hacmin yönü, duvar-döşeme kalınlıkları, dış duvar-döşeme-pencere alanları göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmalıdır. 

Radyatör ve teferruatı hesabı cetveli, hangi aşamada kullanılır diye sorabilirsiniz. Bu cetvel çeşidi genellikle radyatör hesabı yapılan hacmin ısı kaybı hesaplandıktan sonra kullanılacak olan radyatörleri seçme aşamasında ve mimari proje üzerinde yerleştirme aşamasında kullanılır. 

Özel direnç olarak da bilinen kayıp değerleri tablosunda genel olarak; dirseklerde, S parçalarında, borularda, ayrılmalarda vb. çeşitlerde suyun akışını zorlaştırarak basınç kaybına neden olan kayıplar hesaplanmaktadır. 

Son olarak bahsedilen boru hesabı cetvelinde ise daha farklı hesaplamalara yer verilmektedir. Cetvelin doldurulması sırasında ilk yapılması gereken şey sistemdeki her boru parçasını numaralandırmaktır. Daha sonra numaralandırılan her boru parçasından geçen ısı miktarları, hızı, uzunluğu, sürtünme katsayısı gibi parametrelerle cetvel teker teker doldurulmaktadır. 

Kısacası radyatör hesabı (ısı kaybı hesabı) yapılırken dikkatli ve hassas olunması gereken birçok nokta bulunmaktadır. Pratik radyatör hesabı için belirlenen kriterler üzerinden ortalama değerler hazırlanmıştır ve hesaplamalar bu değerler üzerinden yapılmaktadır. 

 Pratik Radyatör Hesabı – I 

Bu pratik radyatör hesabında göz önüne alınması gereken iki nokta vardır. Bunlar; bölge ısı kaybı katsayıları ve bina durumudur. Bahsedilen bu iki önemli nokta baz alınarak hesaplama  yapılmaktadır. Radyatör hesabı yaparken izlenilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. 

İlk adım: Radyatörün-diğer bir değişle ısıtıcı elemanın- tesis edileceği oda alanı ve oda yüksekliği hesaplanır.

İkinci adım: Oda hacmi (m³) başına; 1.bölge:30 kcal/saat, 2.bölge: 45 kcal/saat, 3.bölge:60 kcal/saat olarak ayrılmıştır. Bu üç farklı bölge değerleri ısı kaybı yapılacak dairenin bölge durumuna göre seçilmektedir.

Üçüncü adım: Eğer ısıtılacak mekân teras, mahal bodrum ya da çatı katı ise yukarıda bahsedilen değerlere ek olarak 15 kcal/saat zam eklenmektedir. Çünkü tras, çatı katı, bodrum gibi alanların özellikleri diğer bölgelerden daha farklıdır. 

radyatör hesabı 1m 1800watt

Pratik bir şekilde radyatör hesabı yapmak istiyorsanız bununla alakalı olarak oldukça fazla ve birbirinden farklı sorular çözmeniz gerekebilir. Konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak örneklerden biri aşağıda verilmiştir.  

 Örnek-I

İstanbul’da 2. Bölgede bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki 5×5= 25 m² hacimli ve kat yüksekliği 2,8 m olan bir salonun radyatör hesabını yapınız. 

 1. Radyatörün kurulacağı alan: 5×5=25 m² Oda Hacmi: 25 × 2,80 = 70 m³
 2. 2.bölgenin ısı kaybı değeri: 45 kcal/h
 3. Isı kaybı: 70 x 45= 3150 kcal/h olarak sonuçlanır. 

Radyatör seçimleri, ısı kaybı hesabı sonucuna göre yapılmaktadır. Yukarıda verilen örneğin sonucunda 3150 kcal/h ısı kaybı olan bir oda için radyatör seçimi, üretici firmaların radyatör kataloglarına bakarak yapılmalıdır. 

Kombi çalışma sıcaklık aralığı ve istenilen oda sıcaklığı değerine göre radyatör seçimlerinizi yapabilirsiniz. Diyelim ki; X firmasında 22/PKKP/600 radyatör modeli sunuldu ve siz de bu radyatör modelini tercih ettiniz. 

radyatör hesabi dekaratif

Kombinin çalışma sıcaklık aralığını da 90-70 C olarak kullanmayı planlıyorsunuz ve ayrıca oda sıcaklığınızın da 20 C olmasını istiyorsunuz.  Az önce hedeflenen veriler doğrultusunda kataloglara baktığımızda 90-70 C sıcaklık aralıklarına sahip, 20 C oda sıcaklığında, 1 m radyatör 1978 kcal/h verim değerini görüyoruz.

NOT: Genel bir ortalama alınacağı zaman 1 metre radyatör 1800 watt enerji sağlayacak şeklinde hesaplanıyor.

Bu verilere göre radyatör boyunu belirlemek amaçlı yapılması gereken hesap; 3150 / 1978 = 1.59 m ‘dir.  Sonuç olarak 1,6 m 22/PKKP/600’lük radyatörün seçilmesi daha doğru bir tercih olacaktır. 

Radyatör Hesabı için Tavsiyeler

Radyatör hesabı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar:

 1. Yoğuşmadan kazanç sağlamak isterseniz kombi tipine göre çalışma sıcaklık aralığını düşük tutabilirsiniz. Kombi çalışma sıcaklık aralığını 90-70 C’den 70-55 C e düşürürseniz, radyatör verimi düşecektir. Dolayısı ile radyatör boyunuz da uzamış olacaktır.
 2. Evlerinizde ya da diğer yaşam alanlarında, radyatör alanı için pencere altları gibi ısı kaybının en fazla olduğu yerler  seçilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hesaplanan bu değerlerin, etrafı açık radyatörler için geçerli olmasıdır.

  Eğer radyatörlerin bir kısmının kapalı bir alana yerleştirilmesi planlanıyorsa  (radyatörün üstüne mermer koyma, radyatörü niş içine yerleştirme, radyatörü hasır kutu içine alma vb) hesaplamada kullanılan değerlere eklemeler yapılmalıdır.  Çünkü bu gibi durumlarda radyatörlerin ısı verimleri %80’e kadar düşebilir.

  Örnek verecek olursak; eğer bir radyatörün ön kısmında koltuk ya da masa bulunuyorsa ayrıca radyatörün üst kısmı pencere parapeti içerisinde kalıyorsa kapasiteyi % 15’ e kadar arttırmanız gerekecektir.  Bu arttırma oranı radyatöre engel olan sebeplere göre ve radyatörün konumuna göre değişmektedir. 
 3. Eğer imkânınız varsa radyatörlerin zemine yerleştirilmesi daha faydalı olacaktır.  Radyatörünüzü en ideal şekilde yerleştirmek istiyorsanız radyatör konumunun duvar açıklığı 4 cm, yerden yüksekliği de 6 cm olması yeterlidir.
radyatörlerin çapraz bağlanması

!!! Mühendis Yorumu: Radyatör bağlantıları ile ilgili önemli bir detay vermek istiyoruz. Radyatör bağlantılarının çapraz yapılması suyun dolaşımını geciktireceği için maksimum verim almanızı sağlayacaktır. Hesaplar doğru yapılsa dahi hatalı bağlantı tüm planları bozabilir, bu yüzden çapraz bağlantı yapılması önemli bir detaydır.

Pratik Radyatör Hesabı – II

Radyatör hesabı bu yöntemde tablolar yardımı ile yapılmaktadır.  Kısa zamanda daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz pratik bir yöntemdir.

Örnek- 1 :

Beş katlı bir binanın ara katında  (yani üçüncü katta), duvarlar normal izolesiz, tek cam, ve güney cephe daire için TABLO 1’e bakıldığında bu dairenin her hacmi için m³’e 50 Kcal ‘e ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
TABLO 2’de belirtilen Kcal/m3   sütununa bakarak 50Kcal/m3 yi seçeriz.  

40 kcal/m3Güney cephe, ara daire, çift cam, izole duvarlı daire
45 kcal/m3Doğu ve Batı köşe daire, ara kat, ısı cam, izole duvarlı daire
50 kcal/m3Doğu, Batı veya Güney cepheli ara kat, tek camlı daire
55 kcal/m3Çatı kat veya bodrum kat güney cephe, çift cam, izole duvar,
Çatı arası izocamlı veya Kuzey ara daire, Isı cam
60 kcal/m3Çatı veya bodrum kat, doğu veya batı cephe, Isıcam izole,
Çatı arası izole veya Kuzey ara daire, Tek camlı
65 kcal/m3Çatı veya bodrum kat, kuzey cephe, tek duvar,
Çatı izoleli, Tek cam
70 kcal/m3Çatı veya bodrum kat kuzey cephe, tek duvar,
Çatı arası izolesiz, tek duvar
Tablo – 1 Pratik Radyatör Hesabı

Bu sütun bize metrekareye göre dairenin ısı ihtiyaç cetvelini gösterir. Oturma odasının alanını hesapladığımızda 12 m2 sonucuna ulaşırız. Tablo 2’de yer alan 12 m2 satırı ile 50 Kcal/m3 ‘ün kesiştiği yer bize bu odanın ısı ihtiyacını verir. Verilen değerleri tabloda bulduğumuzda kesişen değer 1620kCal’dır.

Alan40
kcal/m3
45
kcal/m3
50
kcal/m3
55
kcal/m3
60
kcal/m3
65
kcal/m3
70
kcal/m3
4 m2430485540595650700760
6 m265073581089597510601140
7 m27608559451045113512351330
8 m286598010801195130014101520
9 m2975110012151340146015851710
10 m21080122013501490162017601900
11 m21190134514851640178519352090
12 m21300146516201790194521152280
13 m21405159017551940211022902470
14 m21515171018902090227024652660
15 m21620183020252235243026402850
16 m21730195521602385259528153040
17 m21835207522952535275529953230
18 m21945219524302685291531703420
19 m22055232023652835308033453610
20 m22160244027002980324035203800
21 m22270256528353130340536953990
22 m22380268529703280356538754180
Tablo – 2 Pratik Radyatör Hesabı

Son olarak TABLO 3/A’dan 1620kCal değerindeki ısıya karşılık gelen PKKP 600×800 mm olarak radyatör seçilir.

Radyatör
Tipi
400
mm
500
mm
600
mm
700
mm
800
mm
900
mm
1000
mm
1200
mm
1400
mm
1600
mm
1800
mm
PKKP 3005426808159501085122113571493190021722442
PKKP 40062578193710941250140615621875218725002812
PKKP 500723904108512661446162718082170253128933255
PKKP 6009151144137216001830205822872515320236594117
PKKP 80011811476177120662362265729523542413347235314
Tablo – 3A Pratik Radyatör Hesabı
(Panel Radyatör 80 °C)

Radyatör
Tipi
144
350
144
500
144
800
221
350
221
500
221
800
160
350
160
500
160
900
Dilim m20,150,210,320,230,320,480,1850,2550,44
Kcal/dilim73103154106148148223110180
Tablo – 3B Pratik Radyatör Hesabı
(Döküm Radyatör 90-70 °C – 20 °C Ortam Sıcaklığında kCal / m Değerler)

AL
300
AL
375
AL
450
AL
525
AL
600
AL
750
AL
825
AL
900
AL
1000
0,130,160,190,220,2630,3140,3440,3750,416
618395113127157168184205
Tablo – 3C Pratik Radyatör Hesabı
(Alüminyum Radyatör 90-70 °C – 20 °C Ortam Sıcaklığında kCal / m Değerler)

Pratik Radyatör Hesabı – III

Yıllık ortalama sıcaklıklar baz alınarak yapılan pratik radyatör hesaplarıdır.  Isıtılması planlanan alanların hacimleri için m3 bazında yaklaşık değer hesapları vardır. Tablolar yardımı ile istenilen alanın yıllık ortalama ısı kaybı hesaplanabilir. Isı kaybı hesaplarına göre radyatör seçimi gerçekleşir. 

oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı19283040
Ara Kat17252635
Bodrum Katı19283040
Yıllık Ortalama 3 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri
-3 oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı22304050
Ara Kat20283240
Bodrum Katı22303545
Yıllık Ortalama -3 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri
-6 oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı25334555
Ara Kat22303543
Bodrum Katı25334050
Yıllık Ortalama -6 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri
-12 oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı28385060
Ara Kat24343846
Bodrum Katı28384454
Yıllık Ortalama -12 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri
-21 oC için:İzolasyonlu
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonlu
serbest
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
korunmalı
Kcal/hm3
İzolasyonsuz
serbest
Kcal/hm3
Çatı Katı35456070
Ara Kat30404455
Bodrum Katı35455363
Yıllık Ortalama -21 °C’ye Göre Isıtılan Hacimler için m3 Bazında Yaklaşık Değerleri

Yukarıda verilen üç farklı pratik radyatör hesabı başlığından da anlaşılacağı üzere, ısı kaybını ölçeceğiniz alanda hesaplama yapmadan önce radyatör seçmemelisiniz. Seçeceğiniz radyatörün size fayda sağlamasını istiyorsanız önce hesaplamaların doğru ve hassas bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu yüzden kalorifer petek hesaplamaları , radyatör kalori hesabı yaparken dikkatli olmalısınız. 

Ev Kullanıcıları için Basit Radyatör Hesabı

Şimdi sizlere genel bir hesaplama yönteminden bahsetmek istiyorum. Bu yöntem yukarıdaki bir çok detay yöntemine göre çok basit ve ev kullanıcılarının ihtiyacını giderek bir yöntemdir.

 1. Odanın metrekaresini hesaplayalım. Örnek olarak 30 m2 diyelim.
 2. 30m2 x 150watt = 4.500 watt
 3. 4500watt / 1800watt = 2,5 metre

Yani yukarıdaki hesaba göre 30 metrekare bir oda için 2,5metrelik bir radyatör koyduğumuz da rahat bir şekilde ısınacaktır.

Kategoriler: [post_category]

Bursay'a Abone Ol

Mekanik Tesisat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Mekanik Tesisat Nedir ve...

Mekanik tesisat, inşaat sektöründe konforu ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik olarak planlanan ve bir yapının iç…
Kombi Çalışma Prensibi

Kombi Çalışma Prensibi

Kombi, ev veya iş yerlerinde kış aylarında önemli bir role sahip olan cihazlardır. Bu cihazlar, yaşam…
Doğalgaz Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Doğalgaz Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Doğalgaz kaçağı belirtileri, özellikle doğalgaz tesisatının standartlara uygun olmadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Bu tehlikeli durumu önlemek…
Mekanik Tesisat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Mekanik Tesisat Nedir ve...

Mekanik tesisat, inşaat sektöründe konforu ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik olarak planlanan ve bir yapının iç…
Kombi Çalışma Prensibi

Kombi Çalışma Prensibi

Kombi, ev veya iş yerlerinde kış aylarında önemli bir role sahip olan cihazlardır. Bu cihazlar, yaşam…