Mühendislerimizi arayın

Kazan Kurulumu

Kazan Kurulumu

Kazan daireleri nerelerde kullanılır? Kazan kurulumu genellikle apartmanlarda, 300 metrekare üzeri villalarda, büyük işletmelerde, rezidanslarda, fabrikalarda tercih edilir. Bunun nedeni, toplu ısıtma sağlar ve ısıtmadan elde edilen tasarrufu en üst düzeye çıkarır. Kazan daireleri nasıl kurulmalı ve kazan alt gruplarına hangi kazan uygundur?

Kazan Dairesi Montajı

İki farklı tip kazan kurulumu vardır. Bir tip, suyu ısıtmak için bir kazan kullanır ve daha sonra bir boru ağı aracılığıyla binadaki radyatörlere pompalar. Diğer tip ise radyatörlerdeki suyu doğrudan kazandan gelen sıcak su ile ısıtır.

Kazan dairesi kurulumu genellikle bir ısı yükü hesabı ile başlar. Kazan kurulumu için bir mimar veya deneyimli bir ısıtma mühendisi, hesaplama için gerekli tüm bilgileri toplar. Bu verilerle belirli koşullar altında binayı ısıtmak için ne kadar enerji gerektiğini hesaplar. Bu, örneğin binanın yalıtım değerlerini, pencere alanlarını, pencere ve kapı tiplerini ve ayrıca doluluk ve çalışma sürelerini içerir.

Isı yükü hesabı yapıldıktan sonra kazan seçilir. Kazan, hesaplanan ısı yüküne mümkün olduğunca yakın bir performansa sahip olmalıdır. Kazan ve radyatör sistemli kazan dairelerinde genellikle dökme demir veya çelik kazanlar kullanılır. Bunlar uzun bir hizmet ömrüne sahiptir ve çok güvenilirdir. Kazan kurulumu sadece sıcak su radyatörleri takılırsa, yoğuşmalı kazan kullanılabilir. Bu kazan tipi, geleneksel kazanlardan önemli ölçüde daha verimlidir.

Kazan dairesi montajı tamamlanmış olup, kazan dairesi kullanıma hazırdır.

Kazan kurulumu çeşitleri;
-Pelet kazanı
-Kömür kazanı
-Doğal gaz kazanı
-Yağ kazanı

Bir kazan dairesi kurmanın bir sonraki adımı, boru sistemini tasarlamaktır. Bu, örneğin hangi kazanın hangi radyatörleri besleyeceğine karar vermeyi içerir. Ayrıca farklı kazan tiplerinin birbirine nasıl bağlanacağına da karar verilmelidir. Örneğin gaz kazanına ek olarak pelet kazanı da kurulacaksa kaskad denilen bir sistem tasarlanmalıdır. Bu sistemde gaz kazanı sadece ısı talebi çok yüksek olduğunda kullanılır. Diğer zamanlarda sadece pelet kazanı çalışır.

Boru sistemi tasarlanırken, kazan dairesinin uygun şekilde havalandırılmasını sağlamak da önemlidir. Bu, kazan kurulumu tehlikeli gazların birikmesini önlemek için gereklidir. Havalandırma, havanın kazan dairesine serbestçe girip tekrar dışarı akabileceği şekilde tasarlanmalıdır.

Planlama aşaması tamamlandıktan sonra kazan dairesi kurulumuna başlanabilir. İlk olarak, tüm borular ve radyatörler monte edilmelidir. Daha sonra kazanlar istenilen yere yerleştirilerek borulara bağlanır. Son olarak kazan dairesi havalandırılır ve tüm elektrik bağlantıları yapılır.

Bir Kazan Dairesi Nasıl Kurulur ?

1. Aşama

Öncelikle binanın ısı kaybı hesaplanır ve buna göre kazan kapasitesi belirlenir. İstenilen kazan kapasitesine göre kazan tipi seçilir. Yer tipi çelik kazan mı yoksa duvar tipi kaskad kazan mı kullanılacak? Ardından kazan şeması çizilir ve montajın nasıl yapılacağına karar verilir.

2. Aşama

Kazanın altındaki tesisat boruları ve ekipmanlarının çapları hesaplanır. Bu hesaplamalara göre genleşme deposu binadaki su hacmine göre hesaplanır. Daha sonra sıcak suyun tesisatta dolaşabilmesi için sirkülasyon pompası seçilir. Sirkülasyon pompası seçimi çok önemlidir, çünkü doğru seçilmeyen bir pompa tüm sistemin düzgün çalışmasına engel olur. Aynı zamanda sirkülasyon pompası tesisatta en çok elektrik tüketen üründür ve olması gerekenden daha düşük kapasite ile seçilmesi durumunda uzun ömürlü olmayacaktır. Bu nedenle sirkülasyon pompası doğru kapasitede seçilmeli ve sisteme yedek pompa eklenmelidir. Herhangi bir arıza veya bakım ihtiyacı durumunda yedek pompa ısıtmaya devam etmelidir.

3. Aşama

Tüm hesaplamalar yapıldıktan sonra kazan kurulumu gerçekleştirilir. Sıhhi tesisat yapılır ve dairelere hatlar çekilir. Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra çelik baca ve doğalgaz tesisatı devreye alınır. Kazanların atık gazları için çelik baca yapılmalıdır. Bacanın kuyu içine mi yoksa kuyu dışına mı yapılacağına karar verilir ve buna göre proje yapılır. Gaz dağıtım şirketine teslim edilip onaylandıktan sonra çelik baca imalatı ve montajı yapılır. Daha sonra kazan dairesi doğalgaz projesi çizilir ve doğalgaz tesisat borularının çapları belirlenir. Çelik baca projesi doğalgaz projesine eklenerek gaz dağıtım şirketine gönderilir. Gaz dağıtım şirketinden onay alındıktan sonra doğalgaz kurulumuna başlanır.

4. Aşama

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kazan kurulumu için şartnameye uygun elektrik tesisatı yapılır. Doğalgaz projesinde belirlenen şartlara göre havalandırma sistemi kurulur. Tüm işlemler bitip sistem çalışmaya hazır hale geldiğinde gaz dağıtım şirketine haber verilir ve ekipler kontrole gelir. Gerekli tüm kontroller yapıldıktan sonra resmi onay verilir ve cihazlar ilk teste hazır hale gelir. Kazan dairesi montajı tamamlandıktan sonra kazan devreye alınır. Kazan su ile doldurulur ve tüm sistem bileşenlerinde sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. Ardından kazan çalıştırılır ve tüm sistemin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Kazan dairesi montajı tamamlandıktan sonra, uzun ömürlü ve verimli çalışması için düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Doğal Gaz Kazanlarının Avantajları

 • Kazan hızlı devreye alınabilir ve ısı depolama kapasitesi düşüktür.
 • Düşük yakıt tüketimi ile yüksek verim sağlar.
 • Kazan dairesi kirliliği yoktur.
 • Düşük bakım maliyetleri.

Kaskad Kazan Sistemi Nedir ?

Kademeli kazan sistemi, bir ev veya işyerini ısıtmak için iki veya daha fazla kazan kullanan bir kazan sistemi türüdür. Kaskad kazan sistemleri tipik olarak tek kazanlı sistemlerden daha verimlidir. Kaskad kazan sistemleri, bir kazanın arızalanması durumunda da yedeklilik sağlayabilir.

Aynı zamanda kazanlar tam kapasite çalışmak zorunda olmadığından daha iyi yoğuşacak ve verim artacaktır. Bu durumda kazanların eşit yaşlanmasına ve daha uzun ömürlü olmasına neden olacaktır. Kaskad duvar tipi kazanlar, zemin tipi kazanlara göre daha az yer kaplar. Diğer bir avantajı ise kazan dairesi kolaylıkla hareket ettirebilmenizdir. Kazan sayısını artırarak sisteme ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanılan sıcak suyun kapasitesini artırmak için başka bir boyler aldınız ve ekstra ısıtma gücüne ihtiyacınız var. Başka bir kazan ekleyebilirsiniz. Ya da havuz ısıtmasını desteklemek istiyorsunuz. 2 kazan ekleyip havuza bir çizgi çekmeniz yeterli olacaktır.

Kazanların Ve Ekipmanların Bakımı

Kazan daireleri düzenli olarak kalifiye personel tarafından kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Bakım şunları içermelidir: – Kazanda sızıntı olup olmadığını kontrol etmek. – Kazanın korozyona karşı kontrol edilmesi. – Kazanın kireç oluşumu için kontrol edilmesi. – Kazanın temizlenmesi. – Aşınmış veya hasarlı parçaların değiştirilmesi. Kazanlar ve ekipman, güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için kalifiye personel tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Kazan dairesi temizliği ve montajı sırasında kimyasal kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Temizlik için kullanılan birkaç kimyasal ürün vardır, ancak bunları yalnızca profesyoneller kullanmalıdır. Çünkü bu kimyasallar doğru ölçekte kullanılmazsa geri dönüşü olmayan hasarlara neden olur.

Kazan Dairesi Havalandırması

Kazan patlamalarını önlemek için kazan dairesi iyi havalandırılmalıdır. Kazan daireleri uygun havalandırma ve egzoz sistemlerine sahip olmalıdır. Havalandırma sistemi, yanma için temiz hava sağlar ve kazan gazlarını uzaklaştırır.

Kazan dairesi havalandırma sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • Taze hava girişi: Taze hava girişi, taze havayı kazan dairesi getirir.
 • Egzoz fanları: Egzoz fanları, kazan gazlarını kazan dairesi uzaklaştırır.
 • Kanal Sistemi: Kanal sistemi, taze hava giriş ve egzoz fanlarını kazan dairesine bağlar.
 • Damper: Damper, kanal sistemindeki hava akışını kontrol eder.
 • Tamamlayıcı hava ünitesi: İlave hava ünitesi, egzoz fanları çalışmadığında temiz hava sağlar.

Kazan Dairelerinde Yangın Güvenliği

Kazan kurulumu sırasında yangın güvenliği kritik bir husustur. Kazan daireleri uygun havalandırma ve egzoz sistemlerine sahip olmalıdır. Kazan dairelerinin mutlaka yangın söndürücülerle donatılması gerekir. Bu nedenle kazanlar kalifiye personel tarafından kurulmalıdır.

Yangın durumunda, aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 • Kazan dairesi hemen boşaltılmalı.
 • Yangını izole etmek için kapıları kapatın.
 • Yangını uygun bir yangın söndürücü ile söndürün.
 • İtfaiye çağırın.

Güvenliği sağlamak için kazanlar kalifiye personel tarafından kurulmalıdır. Kurulum talimatları dikkatlice takip edilmelidir. Yanlış kurulum, kazanın patlamasına veya başka kazalara neden olabilir.

Tüm Sorularınız İçin Bizim ile İletişime Geçebilirsiniz…

Pelet Kazanı

Pelet kazanlar, son yıllarda geliştirilen ve geleneksel kazan tiplerine göre birçok avantaj sunan yeni bir kazan tipidir. Pelet kazanları, yenilenebilir biyokütle kaynaklarından yapılan peletleri yaktıkları için petrol veya gaz kazanlarından daha çevre dostudur. Ek olarak, pelet kazanları çok az atık ısı ve düşük emisyon ile çok verimlidir. Pelet kazan kurulumu da nispeten basittir ve pelet kazanları hem yeni inşaat hem de güçlendirme projelerinde kullanılabilir.

Pelet kazanı kurulumu tipik olarak aşağıdaki adımları içerir:

 1. Uygulamaya uygun kazan boyutu ve modelinin seçilmesi.
 2. Kazan yerleşimi ve havalandırma sisteminin planlanması.
 3. Kazan, pelet depolama ve pelet dağıtım sisteminin kurulması.
 4. Kazan kontrollerinin konfigüre edilmesi ve sistemin devreye alınması.
 5. Optimum performansı sağlamak için düzenli bakım yapmak.

Pelet Kazanının Avantajları

 • Pelet kazanlar, akaryakıt veya gaz yakıtlı kazanlara göre daha düşük karbondioksit emisyonuna sahiptir.
 • Kazanın otomatik yükleme sistemi kullanımı kolaylaştırır. 
 • Pelet kazan kurulumları genellikle akaryakıt veya gaz yakıtlı kazan kurulumlarından daha ucuzdur.

Pelet kazanların bakımı diğer kaynatma türlerine göre daha kolaydır. Kazan dairesi, kazanın düzgün çalışmasını sağlamak için kritik bir adımdır. Bir kazan dairesi kurarken hatırlanması gereken birkaç önemli nokta vardır:

 • Kazan iyi havalandırılan bir alana kurulmalıdır.
 • Kazan dairelerinde uygun havalandırma ve egzoz sistemleri bulunmalıdır. 
 • Kazan daireleri yangın söndürücülerle donatılmalıdır.
 • Kazanlar kalifiye personel tarafından kurulmalıdır.

Kazan Dairesi Şeması

Bu kazan kurulumu şeması, bir kazan dairesi temel bileşenlerini ve bunların nasıl bağlandıklarını gösterir. Diyagramda kazan, baca, baca gazı kanalı, kazan kontrolleri, doğalgaz tesisatı, havalandırma sistemi ve elektrik tesisatı yer almaktadır.

 • Kazan: Kazan, kazan dairesinin kalbidir ve koda göre kurulmalıdır.
 • Baca: Kazan gazlarının tahliyesi için baca gereklidir.
 • Baca gazı kanalı: Baca gazı kanalı kazanı bacaya bağlar.
 • Kazan kontrolleri: Kazan kontrolleri, kazanın çalışmasını düzenler.
 • Doğalgaz tesisatı: Doğal gaz tesisatı kazana yakıt sağlar.
 • Kazan patlamalarını önlemek için havalandırma sistemi önemlidir. Kazan daireleri uygun havalandırma ve egzoz sistemlerine sahip olmalıdır.
 • Elektrik tesisatı: Elektrik tesisatı kazana ve diğer kazan dairesi ekipmanlarına güç sağlar.
 • Kazan alt grupları: Kazan alt grupları, kazanın düzgün çalışmasına yardımcı olan bileşenlerdir. Bunlar arasında sirkülasyon pompası, filtre, emniyet valfleri, hava ayırıcı, denge tankı, pislik ayırıcı, kolektörler, bölge pompaları, üç yollu motorlu vana, termometre, manometre, otomatik su doldurma seti, çek valf ve sarf malzemeleri bulunmaktadır.

Kombi Fiyatları Nasıl Değişir ?

Kombi fiyatları kombinin cinsine, kombinin boyutuna ve kombi markasına göre değişiklik göstermektedir. Petrol ve gaz yakıtlı kazanlar tipik olarak kömür yakıtlı kazanlardan daha pahalıdır. Pelet kazanları genellikle diğer kazan türlerine göre daha ucuzdur. Kazan fiyatları da kazanın konumuna göre değişmektedir. Kırsal alanlara kurulan kazanlar, kentsel alanlara kurulan kazanlardan daha ucuz olabilir.

Kazan dairesinde fiyatı etkileyen en önemli unsurlardan biri kazanın altında kullanılan ekipmanlardır. Bu ekipmanların çapları arttıkça fiyatları da artmaktadır. Aynı zamanda Alman markaları ile yerli marka ekipman arasında çok büyük fiyat farkı var. Ancak kalite farkı da bir o kadar büyük. Genel olarak kullanıcılar, kazan alt gruplarında kaliteli kazanlar satın alarak ve yerli ürünleri tercih ederek fiyatı düşürmeye çalışıyorlar ancak bu uygulama doğru değil. Bunu sizin için en iyi şu şekilde gösterebiliriz. Gözünüzde BMW motoru olan bir şahin hayal edin. Kazan dairesi tam olarak bu şekilde kurulur.

Bir kazan seçerken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?

Bir kazan seçerken, aşağıdaki faktörleri dikkate almak önemlidir:

 • Kazan tarafından kullanılan yakıt türü.
 • Kazanın boyutu.
 • Kazanın markası.
 • Kazanın yeri.
 • Kazanın verimliliği.
 • Kazan garantisi.
 • Kazan kullanmanın faydaları nelerdir?
 • Kazanların aşağıdakiler de dâhil olmak üzere birçok avantajı vardır:
 • Kazanlar evleri ve işyerlerini ısıtmak için kullanılabilir.
 • Sıcak su elde etmek için kazanlar kullanılabilir.
 • Buhar motorlarına güç sağlamak için kazanlar kullanılabilir.
 • Kazanlar nispeten verimlidir.
 • Doğru kullanıldığında kazanlar nispeten güvenlidir.