Mühendislerimizi arayın

Hidrofor Nedir? Ne İşe Yarar?
Hidrofor Nedir? Ne İşe Yarar?

Hidrofor Nedir? Ne İşe Yarar?

Suyun etkin bir şekilde depolanmasını ve dağıtılmasını sağlayan hidrofor, önemli bir mekanik sistemdir. Su kaynaklarının düzensiz veya düşük basınçlı olduğu yerlerde kullanılan bu cihaz, su tesisatında dengeli bir su basıncı sağlayarak suyun daha verimli bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar. Hidroforlar, hem evlerde ve iş yerlerinde suyun daha güvenilir bir şekilde akışını sağlayarak kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken hem de endüstriyel tesislerde büyük ölçekli su ihtiyaçlarını karşılayarak üretim süreçlerine katkı sağlar. Peki, hidrofor nedir ve nasıl çalışır? Gelin tüm sorulara yanıt bulalım.
Hidrofor-nedir-Ne-işe-yarar-Bursay-1
 • “Hidrofor tankı ne işe yarar? Sorusuna yanıt olarak, hidrofor tankı, su pompalarının düzensiz su basıncını düzenleyerek daha stabil ve sürekli bir su akışı sağlayan bir depolama sistemi, cevabı verilir.

Hidrofor Nedir?

Hidrofor pompa, suyun düşük basınçlı bir kaynaktan yüksek basınçlı bir kaynağa aktarılmasını sağlayan cihazdır. İsmi, hidrostatik basınç ve formlu basınç kelimelerinin birleşiminden gelir. Özellikle suyun yüksek yerlere veya uzak noktalara taşınması gereken durumlarda kullanılır.

Hidrofor, su şebekesine bağlı bir su deposu veya kuyu gibi düşük basınçlı bir su kaynağını kullanarak daha yüksek bir binaya veya tesisata su sağlar. Su depolama tankı, hidrofor pompasının çalışması sonucunda suyu depolar ve basınç oluşturur. Bu basınç, suyu yüksek noktalara taşıyarak binadaki musluklardan suyun akışını sağlar. Böylelikle “su hidroforu nedir?” sorusuna cevap verilmiş olur. 

hidrofor

Hidrofor Sürekli Çalışır Mı?

Hidrofor, su basıncını artırmak veya düzenlemek için kullanılır. Hidroforun sürekli çalışıp çalışmayacağı ise sistemin tasarımına ve çalışma prensibine bağlıdır. Bir hidroforun sürekli çalışması, iki durumda meydana gelir:

Şebeke Basınçsızlığı

Hidrofor sistemi, şebeke suyu basınçsız hale gelirse (örneğin, su kesintisi durumunda), su seviyesi belirli bir seviyenin altına düşer ve hidroforun suyu pompa yardımıyla depoya geri pompalaması gerekir. Bu durumda hidrofor sürekli çalışır. Ta ki şebeke suyu tekrar gelene veya su depo seviyesi yeterince yükselene kadar! 

Otomatik Kontrollü Hidrofor

Modern hidrofor sistemleri, su seviyesini ve basıncını kontrol etmek için otomatik sensörlere 

veya kontrol ünitelerine sahiptir. Bu tip hidroforlar, su deposunun doluluk seviyesine ve su talebine göre otomatik olarak açılıp kapanabilir. Su seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde ve talep olduğunda hidrofor çalışarak suyu depoya pompalayacaktır. Ancak, su depo seviyesi yeterince yükseldiğinde ve talep durduğunda hidrofor otomatik olarak duracak ve bekleyecektir.

hidrofor

Hidrofor Ne Amaçla Kullanılır?

Hidrofor, suyu daha yüksek basınçla dağıtmak için kullanılır. Hidroforlar, suyu bir depodan veya su kaynağından alarak daha yüksek bir noktada bulunan kullanım noktalarına daha güçlü bir basınçla taşır. Çoğunlukla, yer altı su kaynaklarından veya su depolarından gelen suyun yerçekimiyle yeterli basıncı sağlamadığı durumlarda hidroforlar kullanılır. 

Hidroforlar, suyu daha yüksek katlı binalara veya uzak mesafelere taşımak için de etkili bir yöntemdir. Bunlar, bir su deposu ile birlikte çalışarak suyu depolayabilir ve daha sonra talep olduğunda yüksek basınçla dağıtabilir. Su talebi arttığında hidrofor devreye girer ve basınç düşüşünü telafi eder. Böylece suyun yüksek yerlere veya uzak noktalara ulaştırılmasını sağlar. 

Hidrofor Nasıl Devreye Girer? 

Hidrofor, suyun düşük basınçta olduğu durumlarda otomatik olarak devreye girerek suyu daha yüksek bir basınçla dağıtmak için kullanılır. Hidroforun nasıl devreye gireceği, kullanılan hidrofor sisteminin tipine ve çalışma prensiplerine göre değişir. “Hidrofor nasıl çalışılır?” sorusunun yanıtları şöyledir: 

 • Hidrofor, suyu bir depodan veya su kaynağından alır. Eğer bir depo varsa, hidrofor su seviyesi belli bir düzeyin altına düştüğünde devreye girer. Su kaynağı direkt olarak ise, hidrofor su talep edildiğinde devreye girmeye hazır durumda olabilir.
 • Hidrofor çalışma prensibi gereği bir basınç anahtarı veya basınç şalteri bulundurur. Bu cihaz, su basıncının belirli bir düşük değere ulaştığını algılar. Bu düşük basınç, suyun düşük seviyedeki kullanıcıya ulaşamayacak kadar zayıf olduğu anlamına gelir.
 • Basınç düşüklüğü algılandığında, hidroforun içinde bulunan elektrik motoru devreye girer. Bu motor, hidroforun içindeki pompayı çalıştırır.
 • Motorun devreye girmesiyle hidrofor pompası suyu emerek basınç altında birikmiş olan suyu daha yüksek bir basınçla dağıtmak için çalışır.
 • Hidrofor, su basıncı yeterli seviyeye ulaştığında veya su talebi sona erdiğinde durur. Basınç düşüklüğü tespit edilmediği için motor ve pompa durarak sistem bekleme konumuna geçer.
hidrofor

Hidrofor Olmazsa Ne Olur? 

Hidrofor kullanımının ana amacı, suyun yeterli basınçta ve sürekli olarak akışını sağlamaktır. Hidroforların olmaması veya işlev görmemesi durumunda bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Yani hidroforun sürekli olarak çalışmasını gerektiren durumlar vardır. Bu metin altında “Hidrofor sürekli çalışırsa ne olur?’’ sorusunun cevabını bulmuş oluruz.

 • Hidroforlar olmadığında, suyun doğal akışı ile kullanıldığı için su basıncı düşer. Bu durumda, su kaynaklarından gelen su, kullanılan noktalara yeterli basınçla ulaşmayabilir. Böylece, musluklardan ve duş başlıklarından zayıf su akışı yaşanır.
 • Hidroforlar, su depolama tankındaki su seviyesi belirli bir düşey mesafenin altına indiğinde suyu tekrar yükseltmek için çalışırlar. Bu sayede sürekli bir su akışı sağlanır. Hidrofor olmadığında, su deposunun altındaki su seviyesi düştüğünde, su akışı kesilebilir ve su kesintileri yaşanabilir.
 • Hidrofor olmadığında, su deposundaki su tükendiğinde, su kaynaklarından yeni su sağlanmadığı sürece su temini mümkün olmaz. Bu durum, özellikle kesintili su tedarikine sahip bölgelerde su sıkıntısına yol açabilir.

O nedenle, hidroforlar olmazsa olmaz ekipmanlar olarak bilinir. 

hidrofor

Hidrofor Nerelerde Kullanılır? 

Hidrofor, suyun belirli bir depo veya kuyudan çekilerek daha yüksek bir noktaya taşınması ve gerektiğinde basınçlı su sağlanması için tasarlanır. Bunlar evlerde, iş yerlerinde, endüstriyel tesislerde ve çeşitli su dağıtım sistemlerinde kullanılır. Detaylı kullanım alanı ise şöyledir: 

 • Evlerde su depolama tanklarından suyu çekerek evin içme suyu ve kullanım suyu gereksinimlerini karşılamak için kullanılır. 
 • Tarım arazilerinde ve bahçelerde sulama sistemlerinde hidroforlar, suyun yeraltı kuyularından, göletlerden veya su depolarından pompalanması ve tarım alanlarının sulanması için kullanılır.
 • Endüstriyel tesislerde, örneğin fabrikalarda, otellerde, hastanelerde ve benzeri büyük yapılarında, hidroforlar su basıncını artırmak ve suyun belirli noktalara yeterli güçle ulaşmasını sağlamak için kullanılır.
 • Yangın söndürme sistemlerinde, yangın anında su basıncını hızla yükselten ve yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olan hidroforlar bulunabilir.

Hidrofor Nedir?

Hidrofor pompa, suyun düşük basınçlı bir kaynaktan yüksek basınçlı bir kaynağa aktarılmasını sağlayan cihazdır. İsmi, hidrostatik basınç ve formlu basınç kelimelerinin birleşiminden gelir. Özellikle suyun yüksek yerlere veya uzak noktalara taşınması gereken durumlarda kullanılır.

Hidrofor, su şebekesine bağlı bir su deposu veya kuyu gibi düşük basınçlı bir su kaynağını kullanarak daha yüksek bir binaya veya tesisata su sağlar. Su depolama tankı, hidrofor pompasının çalışması sonucunda suyu depolar ve basınç oluşturur. Bu basınç, suyu yüksek noktalara taşıyarak binadaki musluklardan suyun akışını sağlar. Böylelikle “su hidroforu nedir?” sorusuna cevap verilmiş olur. 

hidrofor

Hidrofor Sürekli Çalışır Mı?

Hidrofor, su basıncını artırmak veya düzenlemek için kullanılır. Hidroforun sürekli çalışıp çalışmayacağı ise sistemin tasarımına ve çalışma prensibine bağlıdır. Bir hidroforun sürekli çalışması, iki durumda meydana gelir:

Şebeke Basınçsızlığı

Hidrofor sistemi, şebeke suyu basınçsız hale gelirse (örneğin, su kesintisi durumunda), su seviyesi belirli bir seviyenin altına düşer ve hidroforun suyu pompa yardımıyla depoya geri pompalaması gerekir. Bu durumda hidrofor sürekli çalışır. Ta ki şebeke suyu tekrar gelene veya su depo seviyesi yeterince yükselene kadar! 

Otomatik Kontrollü Hidrofor

Modern hidrofor sistemleri, su seviyesini ve basıncını kontrol etmek için otomatik sensörlere 

veya kontrol ünitelerine sahiptir. Bu tip hidroforlar, su deposunun doluluk seviyesine ve su talebine göre otomatik olarak açılıp kapanabilir. Su seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde ve talep olduğunda hidrofor çalışarak suyu depoya pompalayacaktır. Ancak, su depo seviyesi yeterince yükseldiğinde ve talep durduğunda hidrofor otomatik olarak duracak ve bekleyecektir.

hidrofor

Hidrofor Ne Amaçla Kullanılır?

Hidrofor, suyu daha yüksek basınçla dağıtmak için kullanılır. Hidroforlar, suyu bir depodan veya su kaynağından alarak daha yüksek bir noktada bulunan kullanım noktalarına daha güçlü bir basınçla taşır. Çoğunlukla, yer altı su kaynaklarından veya su depolarından gelen suyun yerçekimiyle yeterli basıncı sağlamadığı durumlarda hidroforlar kullanılır. 

Hidroforlar, suyu daha yüksek katlı binalara veya uzak mesafelere taşımak için de etkili bir yöntemdir. Bunlar, bir su deposu ile birlikte çalışarak suyu depolayabilir ve daha sonra talep olduğunda yüksek basınçla dağıtabilir. Su talebi arttığında hidrofor devreye girer ve basınç düşüşünü telafi eder. Böylece suyun yüksek yerlere veya uzak noktalara ulaştırılmasını sağlar. 

Hidrofor Nasıl Devreye Girer? 

Hidrofor, suyun düşük basınçta olduğu durumlarda otomatik olarak devreye girerek suyu daha yüksek bir basınçla dağıtmak için kullanılır. Hidroforun nasıl devreye gireceği, kullanılan hidrofor sisteminin tipine ve çalışma prensiplerine göre değişir. “Hidrofor nasıl çalışılır?” sorusunun yanıtları şöyledir: 

 • Hidrofor, suyu bir depodan veya su kaynağından alır. Eğer bir depo varsa, hidrofor su seviyesi belli bir düzeyin altına düştüğünde devreye girer. Su kaynağı direkt olarak ise, hidrofor su talep edildiğinde devreye girmeye hazır durumda olabilir.
 • Hidrofor çalışma prensibi gereği bir basınç anahtarı veya basınç şalteri bulundurur. Bu cihaz, su basıncının belirli bir düşük değere ulaştığını algılar. Bu düşük basınç, suyun düşük seviyedeki kullanıcıya ulaşamayacak kadar zayıf olduğu anlamına gelir.
 • Basınç düşüklüğü algılandığında, hidroforun içinde bulunan elektrik motoru devreye girer. Bu motor, hidroforun içindeki pompayı çalıştırır.
 • Motorun devreye girmesiyle hidrofor pompası suyu emerek basınç altında birikmiş olan suyu daha yüksek bir basınçla dağıtmak için çalışır.
 • Hidrofor, su basıncı yeterli seviyeye ulaştığında veya su talebi sona erdiğinde durur. Basınç düşüklüğü tespit edilmediği için motor ve pompa durarak sistem bekleme konumuna geçer.
hidrofor

Hidrofor Olmazsa Ne Olur? 

Hidrofor kullanımının ana amacı, suyun yeterli basınçta ve sürekli olarak akışını sağlamaktır. Hidroforların olmaması veya işlev görmemesi durumunda bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Yani hidroforun sürekli olarak çalışmasını gerektiren durumlar vardır. Bu metin altında “Hidrofor sürekli çalışırsa ne olur?’’ sorusunun cevabını bulmuş oluruz.

 • Hidroforlar olmadığında, suyun doğal akışı ile kullanıldığı için su basıncı düşer. Bu durumda, su kaynaklarından gelen su, kullanılan noktalara yeterli basınçla ulaşmayabilir. Böylece, musluklardan ve duş başlıklarından zayıf su akışı yaşanır.
 • Hidroforlar, su depolama tankındaki su seviyesi belirli bir düşey mesafenin altına indiğinde suyu tekrar yükseltmek için çalışırlar. Bu sayede sürekli bir su akışı sağlanır. Hidrofor olmadığında, su deposunun altındaki su seviyesi düştüğünde, su akışı kesilebilir ve su kesintileri yaşanabilir.
 • Hidrofor olmadığında, su deposundaki su tükendiğinde, su kaynaklarından yeni su sağlanmadığı sürece su temini mümkün olmaz. Bu durum, özellikle kesintili su tedarikine sahip bölgelerde su sıkıntısına yol açabilir.

O nedenle, hidroforlar olmazsa olmaz ekipmanlar olarak bilinir. 

hidrofor

Hidrofor Nerelerde Kullanılır? 

Hidrofor, suyun belirli bir depo veya kuyudan çekilerek daha yüksek bir noktaya taşınması ve gerektiğinde basınçlı su sağlanması için tasarlanır. Bunlar evlerde, iş yerlerinde, endüstriyel tesislerde ve çeşitli su dağıtım sistemlerinde kullanılır. Detaylı kullanım alanı ise şöyledir: 

 • Evlerde su depolama tanklarından suyu çekerek evin içme suyu ve kullanım suyu gereksinimlerini karşılamak için kullanılır. 
 • Tarım arazilerinde ve bahçelerde sulama sistemlerinde hidroforlar, suyun yeraltı kuyularından, göletlerden veya su depolarından pompalanması ve tarım alanlarının sulanması için kullanılır.
 • Endüstriyel tesislerde, örneğin fabrikalarda, otellerde, hastanelerde ve benzeri büyük yapılarında, hidroforlar su basıncını artırmak ve suyun belirli noktalara yeterli güçle ulaşmasını sağlamak için kullanılır.
 • Yangın söndürme sistemlerinde, yangın anında su basıncını hızla yükselten ve yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olan hidroforlar bulunabilir.

Kategoriler: [post_category]

Bursay'a Abone Ol

Mekanik Tesisat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Mekanik Tesisat Nedir ve...

Mekanik tesisat, inşaat sektöründe konforu ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik olarak planlanan ve bir yapının iç…
Kombi Çalışma Prensibi

Kombi Çalışma Prensibi

Kombi, ev veya iş yerlerinde kış aylarında önemli bir role sahip olan cihazlardır. Bu cihazlar, yaşam…
Doğalgaz Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Doğalgaz Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Doğalgaz kaçağı belirtileri, özellikle doğalgaz tesisatının standartlara uygun olmadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Bu tehlikeli durumu önlemek…
Mekanik Tesisat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Mekanik Tesisat Nedir ve...

Mekanik tesisat, inşaat sektöründe konforu ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik olarak planlanan ve bir yapının iç…
Kombi Çalışma Prensibi

Kombi Çalışma Prensibi

Kombi, ev veya iş yerlerinde kış aylarında önemli bir role sahip olan cihazlardır. Bu cihazlar, yaşam…