Mühendislerimizi arayın

Doğalgaz Tesisatında Deprem Öncesi ve Sonrasında Alınacak Önlemler
Doğalgaz Tesisatında Deprem Öncesi ve Sonrasında Alınacak Önlemler

Doğalgaz Tesisatında Deprem Öncesi ve Sonrasında Alınacak Önlemler

Deprem, doğalgaz tesisatı için büyük tehlike oluşturan afetlerden bir tanesidir. Doğalgaz tesisatı içerisinde bulunan gaz deprem ile birlikte oluşan hasarlardan dolayı kaçak durumlarını meydana getirebilir. Bu nedenle de doğalgaz tesisatında deprem önlemleri alınması gerekiyor. Alınan önlemler özellikle de deprem gibi afetlerde hem evinizdeki hem de binanızdaki herkes için can güvenliğini sağlıyor.
Doğalgaz-Tesisatında-Deprem-Öncesi-ve-Sonrasında-Alınacak-Önlemler-Herkes-Duysun-1
 • Deprem vanaları, meydana gelen depremlerde doğalgaz tesisatı içerisindeki gaz akışını keserek deprem anında meydana gelebilecek kaçak durumlarını önler. 
 • Doğalgaz tesisatının afet durumlarında can kaybına sebep olmaması için belirli önlemler ve kontroller yapılması gerekiyor. 
 • Alınan önlemler, deprem gibi afet durumlarında panik halinde fark edilemeyecek felaketleri önler.

Deprem Öncesi Doğalgaz Tesisatının Denetlenmesi

Doğalgaz tesisatı her yapı için en gerekli sistemlerden bir tanesidir. Bu nedenle de her duruma karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Özellikle de deprem gibi afet durumlarına. Deprem anında panik ve kaos durumları görülmesi oldukça normaldir. Bu nedenle de önlemlerin daha önceden alınması gerekiyor. Binalarda bulunan doğalgaz tesisatları periyodik olarak denetlenmelidir. Bu denetlemeler yapıldığı takdirde tesisat sistemi afet anlarında bile güvenli hale gelecektir. 

Doğalgaz Tesisatında Deprem Önlemleri

Hasarlı ve Zayıf Noktaların Belirlenmesi

Deprem ile birlikte hissedilen sarsıntılar, binaların birçok noktasına hasar verebiliyor. Hasar alan noktalardan biri de doğalgaz tesisatı oluyor. Doğalgaz tesisatının deprem gibi afet anlarında hasar olması tehlikeli durumları meydana getirir. Bu nedenle de sistemin hasarlı veya zayıf noktalarının belirlenmesi gerekiyor. 

Belirlenen hasarlı ve zayıf noktalar mühendisler tarafından onarılmalıdır. Aksi takdirde deprem anında büyük sorunlara yol açabilir. Bu ve bunun gibi durumların yaşanmaması için doğalgaz tesisatı sisteminin belirli periyotlarda kontrol edilmesi ve hasarlı noktaların onarılması önemli bir yere sahiptir. 

Doğalgaz Deprem Sensörü Nasıl Çalışır?

Binalarda bulunan doğalgaz tesisatlarında yasa gereği deprem sensörü ve deprem vanası bulunması gerekiyor. Bu vana ve sensör, afet anında gaz akışını keserek binaya gaz kaçağı olmasını engelliyor. Kişiler tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de doğalgaz deprem sensörü nasıl çalışır sorusu oluyor. 

Deprem sensörleri farklı türlerde ve yapılarda bulunabilir. Bu nedenle de farklı türdeki deprem vanaları ile karşılaşmak mümkündür. Fakat genel olarak kullanılan deprem sensörleri ivmeölçerlerdir. İvmeölçerler yer sarsıntısının ve depremin şiddetini ölçer. İçinde bulunan hareketsiz kütlenin deprem ile birlikte hareket etmesi durumunda cihaz deprem vanasını tetikler ve gaz akışı kesilir. 

Doğalgaz Tesisatında Deprem Önlemleri

Doğalgaz Vanalarının Kontrol Edilmesi ve Bakımının Yapılması

Doğalgaz sisteminde bulunan vanalar deprem durumlarında en çok hasar alan noktalardandır. Bu nedenle vanaların periyodik olarak kontrol edilmeleri gerekiyor. Düşük şiddetteki depremlerde herhangi bir hasar görünmese de, bir sonraki depremler için vanaya bir şey olmayacağı garanti edilemez. Bu sebeple vanalar devamlı olarak kontrol edilmeli ve oluşan küçük hasarların bile mühendisler tarafından mutlaka onarılması gerekir. Aksi takdirde deprem felaketi durumlarında istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. 

Deprem Öncesinde Alınması Gereken Önlemler

Deprem öncesinde doğalgaz tesisatında alınması gereken önlemler vardır. Bu önlemler depreme hazırlıklı olmak ve tehlikeli durumların önlenmesi için gereklidir. Deprem öncesinde alınması gereken önlemler ise şu şekildedir; 

 • Tesisatın periyodik olarak denetlenmesi,
 • Hasar gören parçaların değişimi veya onarımı,
 • Gaz vanaların kontrol edilmesi,
 • Tesisat dökümanlarının güncellenmesi,
 • Acil durum planı oluşturulması,
 • Deprem sigortası yaptırılması,
 • Deprem için güvenlik tedbirlerinin alınması,
 • Her ihtimal için acil durum kitlerinin hazırda beklemesi.
Doğalgaz Tesisatında Deprem Önlemleri

Deprem Sonrasında Alınması Gereken Önlemler

Deprem sonrasında doğalgaz tesisatının güvenli bir şekilde çalışabilmesi için önlemler alınmalıdır. Afet sonrasında sistemin zarar görmediğini ve tehlikeli durumlar oluşturmayacağı test edilmelidir. Aksi takdirde bina içerisine girmek tehlikeli durumların meydana gelmesine sebep olabilir. Deprem sonrasında alınması gereken önlemler ise şu şekildedir;

 • Yetkililere bilgi verilmesi,
 • Kaçak kontrolünün yapılması,
 • Gaz vanalarının tamamen kapatılması,
 • Elektrik ve ateş kaynaklarının tamamen kapatılması,
 • Hasar gören boruların onarılması ve değiştirilmesi,
 • Gaz sızdırmazlık kontrolünün yapılması,
 • Yapısal güçlendirmenin yapılması,
 • Genel kontrollerin yapılması ve deprem vanasının açılması. 

Depremden Sonra Doğalgaz Nasıl Açılır?

Deprem sonrasında doğalgaz vanasının sistemi kitlemesi ile birlikte gaz akışı tamamen kesilir. Oluşan hasarlardan dolayı gaz kaçağı durumlarının oluşmasını engellemek için deprem vanaları kullanılıyor. Ayrıca bu vanalar sadece şehrinizde bulunan gaz firmaları tarafından açılabilir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla kaşılaşılabileceği için kontroller yapılmadan vanlar açılmamalıdır. 

Yapılması gereken işlemler oldukça basittir. Birçok kişi depremden sonra doğalgaz nasıl açılır sorusunu soruyor. Bu sorunun cevabı sırasıyla şu şekildedir;

 • İlk önce yetkililere bilgi verilmeli,
 • Yetkililer tüm tesisatı kontrol etmeli,
 • Gaz vanaları kontrol edilmeli,
 • Yetkili gaz teknisyenleri tarafından kontrol sağlanmalı,
 • Kontroller tamamlandıktan sonra test yapılmalı,
 • Tüm kontroller ve testler yapıldıktan sonra gaz açma işlemi gerçekleşitirlmeli.
Doğalgaz Tesisatında Deprem Önlemleri

Deprem Sonrası Kombi Çalışır Mı?

Deprem gibi bir afet durumunda tesisat sistemindeki deprem vanası devreye girecek ve sistemin gaz akışı kesilecektir. Sistemdeki gaz akışının kesilmesi ile birlikte de hiçbir haneye gaz akışı sağlanamaz. Bu nedenle de deprem sonrasında kombi veya ocak gibi cihazların çalıştırılması mümkün değildir. Ancak yetkili kişiler tarafından sistemde bir sorun olmadığı tespit edildikten sonra gaz açma işlemi yapılırsa kombi kullanımı mümkün olacaktır. 

Deprem Öncesi Doğalgaz Tesisatının Denetlenmesi

Doğalgaz tesisatı her yapı için en gerekli sistemlerden bir tanesidir. Bu nedenle de her duruma karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Özellikle de deprem gibi afet durumlarına. Deprem anında panik ve kaos durumları görülmesi oldukça normaldir. Bu nedenle de önlemlerin daha önceden alınması gerekiyor. Binalarda bulunan doğalgaz tesisatları periyodik olarak denetlenmelidir. Bu denetlemeler yapıldığı takdirde tesisat sistemi afet anlarında bile güvenli hale gelecektir. 

Doğalgaz Tesisatında Deprem Önlemleri

Hasarlı ve Zayıf Noktaların Belirlenmesi

Deprem ile birlikte hissedilen sarsıntılar, binaların birçok noktasına hasar verebiliyor. Hasar alan noktalardan biri de doğalgaz tesisatı oluyor. Doğalgaz tesisatının deprem gibi afet anlarında hasar olması tehlikeli durumları meydana getirir. Bu nedenle de sistemin hasarlı veya zayıf noktalarının belirlenmesi gerekiyor. 

Belirlenen hasarlı ve zayıf noktalar mühendisler tarafından onarılmalıdır. Aksi takdirde deprem anında büyük sorunlara yol açabilir. Bu ve bunun gibi durumların yaşanmaması için doğalgaz tesisatı sisteminin belirli periyotlarda kontrol edilmesi ve hasarlı noktaların onarılması önemli bir yere sahiptir. 

Doğalgaz Deprem Sensörü Nasıl Çalışır?

Binalarda bulunan doğalgaz tesisatlarında yasa gereği deprem sensörü ve deprem vanası bulunması gerekiyor. Bu vana ve sensör, afet anında gaz akışını keserek binaya gaz kaçağı olmasını engelliyor. Kişiler tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de doğalgaz deprem sensörü nasıl çalışır sorusu oluyor. 

Deprem sensörleri farklı türlerde ve yapılarda bulunabilir. Bu nedenle de farklı türdeki deprem vanaları ile karşılaşmak mümkündür. Fakat genel olarak kullanılan deprem sensörleri ivmeölçerlerdir. İvmeölçerler yer sarsıntısının ve depremin şiddetini ölçer. İçinde bulunan hareketsiz kütlenin deprem ile birlikte hareket etmesi durumunda cihaz deprem vanasını tetikler ve gaz akışı kesilir. 

Doğalgaz Tesisatında Deprem Önlemleri

Doğalgaz Vanalarının Kontrol Edilmesi ve Bakımının Yapılması

Doğalgaz sisteminde bulunan vanalar deprem durumlarında en çok hasar alan noktalardandır. Bu nedenle vanaların periyodik olarak kontrol edilmeleri gerekiyor. Düşük şiddetteki depremlerde herhangi bir hasar görünmese de, bir sonraki depremler için vanaya bir şey olmayacağı garanti edilemez. Bu sebeple vanalar devamlı olarak kontrol edilmeli ve oluşan küçük hasarların bile mühendisler tarafından mutlaka onarılması gerekir. Aksi takdirde deprem felaketi durumlarında istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. 

Deprem Öncesinde Alınması Gereken Önlemler

Deprem öncesinde doğalgaz tesisatında alınması gereken önlemler vardır. Bu önlemler depreme hazırlıklı olmak ve tehlikeli durumların önlenmesi için gereklidir. Deprem öncesinde alınması gereken önlemler ise şu şekildedir; 

 • Tesisatın periyodik olarak denetlenmesi,
 • Hasar gören parçaların değişimi veya onarımı,
 • Gaz vanaların kontrol edilmesi,
 • Tesisat dökümanlarının güncellenmesi,
 • Acil durum planı oluşturulması,
 • Deprem sigortası yaptırılması,
 • Deprem için güvenlik tedbirlerinin alınması,
 • Her ihtimal için acil durum kitlerinin hazırda beklemesi.
Doğalgaz Tesisatında Deprem Önlemleri

Deprem Sonrasında Alınması Gereken Önlemler

Deprem sonrasında doğalgaz tesisatının güvenli bir şekilde çalışabilmesi için önlemler alınmalıdır. Afet sonrasında sistemin zarar görmediğini ve tehlikeli durumlar oluşturmayacağı test edilmelidir. Aksi takdirde bina içerisine girmek tehlikeli durumların meydana gelmesine sebep olabilir. Deprem sonrasında alınması gereken önlemler ise şu şekildedir;

 • Yetkililere bilgi verilmesi,
 • Kaçak kontrolünün yapılması,
 • Gaz vanalarının tamamen kapatılması,
 • Elektrik ve ateş kaynaklarının tamamen kapatılması,
 • Hasar gören boruların onarılması ve değiştirilmesi,
 • Gaz sızdırmazlık kontrolünün yapılması,
 • Yapısal güçlendirmenin yapılması,
 • Genel kontrollerin yapılması ve deprem vanasının açılması. 

Depremden Sonra Doğalgaz Nasıl Açılır?

Deprem sonrasında doğalgaz vanasının sistemi kitlemesi ile birlikte gaz akışı tamamen kesilir. Oluşan hasarlardan dolayı gaz kaçağı durumlarının oluşmasını engellemek için deprem vanaları kullanılıyor. Ayrıca bu vanalar sadece şehrinizde bulunan gaz firmaları tarafından açılabilir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla kaşılaşılabileceği için kontroller yapılmadan vanlar açılmamalıdır. 

Yapılması gereken işlemler oldukça basittir. Birçok kişi depremden sonra doğalgaz nasıl açılır sorusunu soruyor. Bu sorunun cevabı sırasıyla şu şekildedir;

 • İlk önce yetkililere bilgi verilmeli,
 • Yetkililer tüm tesisatı kontrol etmeli,
 • Gaz vanaları kontrol edilmeli,
 • Yetkili gaz teknisyenleri tarafından kontrol sağlanmalı,
 • Kontroller tamamlandıktan sonra test yapılmalı,
 • Tüm kontroller ve testler yapıldıktan sonra gaz açma işlemi gerçekleşitirlmeli.
Doğalgaz Tesisatında Deprem Önlemleri

Deprem Sonrası Kombi Çalışır Mı?

Deprem gibi bir afet durumunda tesisat sistemindeki deprem vanası devreye girecek ve sistemin gaz akışı kesilecektir. Sistemdeki gaz akışının kesilmesi ile birlikte de hiçbir haneye gaz akışı sağlanamaz. Bu nedenle de deprem sonrasında kombi veya ocak gibi cihazların çalıştırılması mümkün değildir. Ancak yetkili kişiler tarafından sistemde bir sorun olmadığı tespit edildikten sonra gaz açma işlemi yapılırsa kombi kullanımı mümkün olacaktır. 

Kategoriler: [post_category]

Bursay'a Abone Ol

Mekanik Tesisat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Mekanik Tesisat Nedir ve...

Mekanik tesisat, inşaat sektöründe konforu ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik olarak planlanan ve bir yapının iç…
Kombi Çalışma Prensibi

Kombi Çalışma Prensibi

Kombi, ev veya iş yerlerinde kış aylarında önemli bir role sahip olan cihazlardır. Bu cihazlar, yaşam…
Doğalgaz Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Doğalgaz Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Doğalgaz kaçağı belirtileri, özellikle doğalgaz tesisatının standartlara uygun olmadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Bu tehlikeli durumu önlemek…
Mekanik Tesisat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Mekanik Tesisat Nedir ve...

Mekanik tesisat, inşaat sektöründe konforu ve yaşam standartlarını artırmaya yönelik olarak planlanan ve bir yapının iç…
Kombi Çalışma Prensibi

Kombi Çalışma Prensibi

Kombi, ev veya iş yerlerinde kış aylarında önemli bir role sahip olan cihazlardır. Bu cihazlar, yaşam…