Mühendislerimizi arayın

Merkezi Isıtma Yönetmeliği

Merkezi ısıtma yönetmeliği, Türkiye’deki binalarda merkezi ısıtma sistemlerinin kurulumu, işletimi ve bakımıyla ilgili kuralları ve standartları belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, binaların enerji verimliliğini artırmayı ve çevreye daha az zarar veren enerji kullanımını teşvik etmeyi amaçlar.
Merkezi ısıtma yönetmeliği, binalarda kullanılan merkezi ısıtma sistemlerinin, kullanım alanlarına göre belirlenen minimum enerji verimlilik değerlerine uygun olmasını ve sistemin tasarım, montaj, işletme, bakım ve onarımının yetkili kişiler tarafından yapılmasını zorunlu kılar. Ayrıca yönetmelik, binalarda kullanılan merkezi ısıtma sistemlerinin kontrolü ve izlenmesi için gerekli olan cihazların da kurulumunu ve kullanımını düzenler. Önemlerinden birkaçı şu şekildedir: